ZGŁOŚ SIĘ JAKO WYSTAWCA LUB ABY POKAZAĆ SWÓJ POJAZD

I WYSTĄPIĆ W KONKURSIE TRAILER OF NACZEPOMANIA

Wypełnij
poniższy
formularz

UDZIAŁ W ZLOCIE
PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Dane Firmy

NIP

Dane osoby do kontaktu

@
tel.


Zgłaszam się jako?Zamówienie (proszę wybrać pakiet) *
Usługi (proszę zaznaczyć)
Catering
Zainstalowane modyfikacje *

Catering
* w Naczepomanii bezpłatny udział biorą tylko pojazdy zakwalifikowane przez Organizatora

Wysyłając formularz, potwierdzasz udział w Wystawie Naczepomania oraz wyrażasz zgodę na wystawienie faktury zgodnie z obowiązującym cennikiem i wpłatę zaliczki w wysokości 30% na podstawie otrzymanej faktury proforma.